juhtmed

Tapeedil.com


info@tapeedil.com

 VANA MAJA

ÕPI VIGADEST!Juhtmete paigaldamisest

Ühe väga olulise arhitektuuri- ja kultuurimälestise restaureerimise käigus otsustati elektrikaablid

seina sisse süvistada.Tõenäoliselt tingib hoone tähtsus, et erinevaid seadmeid on palju, ehkki pole

välistatud, et kaableid on ülearuselt palju.


Nii sügavate vagude raiumisega on autentsed konstruktsioonidest lihtsalt ära lõhutud, mõne seinaosa

stabiilsuski on ohtu sattunud. Hoone ehitamise ajal elektrit ei olnud ja nüüd püütakse vajalikud

kaablid sedaviisi olematuks teha. Õigem oleks need vedada põrandaliistude taga ja paigaldada korrektselt

krohvi peale. Siis ehk mõeldakse ka, kas kõiki juhtmeid ikka vaja ongi.