eterniit


Kuidas hooldada eterniitkatust?

Eterniit on asbesttsement ehk asbestikiududega sarrustatud tsementkivi. See sisaldab 10-20% asbesti. Asbest on mitmete kiuliste mineraalide ühine nimetus.


Asbesti sisaldavate materjalidega töötades satub ümbritsevasse keskkonda nõeljaid asbestikiudusid sisaldavat tolmu, mis oma füüsikalise olemuse tõttu ei sadestu, vaid jääb õhku hõljuma. Sissehingamisel kahjustavad kiud kopse nii mehaaniliselt kui ka keemiliselt. Asbest on tunnistatud kantserogeenseks aineks ja selle kasutamist on oluliselt piiratud.


Vana eterniitkatust ei ole seetõttu praktiliselt võimalik hooldada. Poorsele materjalile kinnituvad lisaks mustusele veel samblad ja samblikud, mille juurestiku kaudu satub plaati niiskus, mis põhjustab külmakahjustusi ja pindmist lagunemist. Määrdumise ja lagunemise eest kaitseks värvimine, kuid ilma eelneva puhastamiseta ei ole värvimine mõeldav. Mehaaniliselt kraapides või harjates, kuid ka survepesuga puhastades satub õhku sedavõrd palju asbestikiude, et neid meetodeid ei tohi eterniitkatuse puhastamiseks kasutada.


Eterniitkatust saab kasutada seni, kuni see on terve. Lekete avastamisel on aeg katus mõne muu materjali vastu välja vahetada. Eterniitplaadid tuleb ettevaatlikult katuselt maha võtta ja viia ohtlike ainete kogumispunkti.


 VANA MAJA

KÜSIMUSED & VASTUSED


Tapeedil.com


info@tapeedil.com