AVALEHT

Tapeedil.com


info@tapeedil.comSõna tapeet tähendas algselt laudlina, vaipa või riidest katet. Kui mingi teema oli

päevakorral ja seda arutati laua taga, siis öeldi, et see on laudlinal ehk tapeedil.

 Tapeedil.com võtab tapeedile kultuurimiljöö ja ehitushooldusega seonduvat.

Ja mõnda veel.


Tapeedil.com suletakse

Tapeedil.com lõpetab juulis tegevuse, kuid kultuurimiljöö ning vanade majade teemad on endiselt päevakorral ja kolivad vaid üle veebilehte majalood.ee. Suur osa siin avaldatud artiklitest saab ka seal lugeda, sest kahetsusväärselt on mitmed juba ammu tõstatatud probleemid endiselt aktuaalsed. Sellele veebilehele uut materjali enam juurde ei tule. 


Uus veebileht on lugemiseks avatud.   www.majalood.ee 

  

Lea Stroh

08.05.2019

.........................................................................................................................................             

Firmade libalikvideerijatest ja inforegistritest


Olen Oü Strohkonsult asutaja ja endine omanik. 2014.a. lõpus oli vaja firma tegevus seoses Eestist lahkumisega lõpetada ja otsustasin likvideerimisteenuse osta. Kahjuks sattusin libalikvideerijate otsa ja pärast volituste üleandmist selgus, et firma sai enda nimele nn tankistina tuntud Ken Raudla. Nende süsteem on väga kavalalt välja mõeldud ja alles hiljem taipad, et oled haledalt petta saanud. Tankiste seostatakse võlgades firmade omanikega, kes püüavad variisikute kaudu oma kohustustest vabaneda. Minul võlgu ei olnud ja raamatupidamine oli ka korras.


Tankistid ei ole ainult variisikud, vaid ka ise sulid. Oma räpase äri ajamiseks vajavad nad korras raamatupidamisega firmasid ja pakuvad likvideerimisteenust. Kui oled selliste pättide kätte sattunud, siis abi kuskilt ei saa ja oled elu lõpuni nendega ühel pildil.


Tegin abi saamiseks avalduse politseile, aga sealt vastati, et ehkki lool on kelmuse tunnused, olen ise süüdi, et lasin end petta. Maksuamet vastas, et Eestis on vaba ettevõtlus ja ka äriidee võib igaüks vabalt valida – jah, isegi kuritegeliku sisuga, ja kuigi neile on need konkreetsed isikud teada, ei saavat nad midagi ette võtta. Paluti rohkem mitte tülitada.


Ken Raudla punt kasutas firmat mõnda aega ja jättis siis maha. Neli aastaaruannet on esitamata, ka see, mille mina üleandmisel ette valmistasin. Nad teavad väga hästi, et aruannete pärast mingit jama ei tule, keegi neid taga ei aja ja riik likvideerib firma lõpuks ise. Mina maksin neile, aga riik likvideerib nende eest tasuta ja laseb sellel kõigel ka nurisemata sündida. Millegipärast oodatakse neli aastat, enne kui riik otsustab firma sundlikvideerida. Selle aja jooksul suudavad kurjategijad üsna palju korda saata ja siis imestatakse, et ettevõtlusega on asjad korrast ära.


Teatavasti registreeritakse ettevõtlus Äriregistris. Aga kuna ettevõtluses valitseb korralagedus, siis on lisaks olemas ka Inforegister. Selle taga on idufirma Register Oü, mis kogub ja avaldab firmade ning nende omanike kohta igasuguseid andmeid ja hindab neid punktide ning tärnikestega. Vähe sellest, nüüd on Register Oü-l ka tütarettevõte Storybook Oü, mis tegijate arvates on nagu Facebook, kus inimesed saavad ise infot avaldada ja teiste oma lugeda. Vahe on vaid selles, et nad on iga firma ja selle juhtivtöötajate kohta juba lood ja analüüsid valmis kirjutanud ning pakuvad neid siis raha eest lugeda. Infot töödeldakse automaatselt mingite mallide järgi ja tulemus esitatakse kokkuvõttena, mis näitab, kas firmad või omanikud on usaldusväärsed või mitte.


Storybook kasutab nii Äriregistri kui ka Inforegistri andmeid ja ilmselt veel mingeid registreid, mida nad avalikeks ja kõigile kättesaadavateks faktiandmeteks nimetavad. Kaugeltki kõik faktid ei ole õiged ja seetõttu on ka nende analüüsid ning lood ebakorrektsed. Strohkonsult Oü kohta on nende registrites mitu faktiviga, aga neid ei parandata, vaid soovitatakse teenuse pakett osta ja siis ise vajalikud parandused sisse viia. Tundub, et see on ka üks osa äriideest – avaldada valeinfot ja lasta seda siis endal raha eest korrigeerida.


Ehkki ma ei ole Strohkonsult Oü ja selle tegevusega juba neli aastat seotud, on minu kontaktandmed igasugustes registrites endiselt nähtavad ja ma saan nii tööpakkumisi kui ka võlanõudeid, ähvardusi ja nüüd siis olen ka avaliku laimu osaks saanud. Loomulikult seostab ka Storybook mind Strohkonsult Oü-ga ja kuna firmal on viimased neli aastaaruannet võlas, siis pannakse see süü ka minule ja minu persooniloo kokkuvõttes seisab punasega RISKANTNE. Minul andmeid võimalik korrigeerida ei ole, sest mul puudub firmaga juriidiline seos ja seetõttu ka ligipääs andmetele. 


Võlgades firmadest, tankistidest, firmamatjatest, libalikvideerijatest ja sulidega koostööd tegevatest notaritest ning üldse ettevõtluse madalast kultuurist on räägitud palju ja kaua. Probleem ei ole ainult ebaausates ettevõtjates, vaid ka kahjus, mida nad nii riigile kui ka teistele ettevõtjatele seeläbi tekitavad. Aga riik ei taha või ei suuda seadusandlust korrastada ja laseb selle asemel mingitel osaühingutel inimeste kohta suvalisi analüüse ja arvamusi avaldada. Seda enam, et ka faktiandmed, millel nende järeldused põhinevad, ei ole korrektsed. See ei tee ettevõtlust ei paremaks ega läbipaistvamaks, vaid tekitab ainult probleeme juurde. Eriti neile ausatele ettevõtjaile, keda justkui sunnitakse Storybooki seal oma raha ja aega kulutama.


Selle looga tahan öelda järgmist.


Alates 09.01.2015 ei ole ma Strohkonsult Oü-ga seotud ega vastuta hilisemate omanike tegude eest. Samast ajast  ei ole Rein Raie Strohkonsult Oü kontaktisik ega vastutav spetsialist. Alates 09.01.2015 ei kehti ka Strohkonsult Oü kohta Inforegistris näidatud aadress.


Kui kavatsed firma tegevuse lõpetada ja likvideerimisteenuse osta, siis kontrolli hoolega pakkuja tausta. See polegi lihtne, sest riik on jätnud selle tegevuse reguleerimata ja praktiliselt iga teenusepakkuja võib olla suli. Hiljuti tuli minu meiliaadressile firma likvideerimisteenuse pakkumine, mis infot juurde küsides näitas sama käekirja, mis neli aastat tagasi. Seega on sulid endiselt aktiivsed ja firmasid õngitsemas. Seekord oli firma nimeks välismaine Aaber Consulting Ltd.


Kontrolli oma firma andmeid Inforegistris ja Storybookis. Kui leiad vea, siis ei soovita ma selle korrigeerimiseks tingimata teenusepaketti osta, vaid juhtida avalikult tähelepanu ja protesteerida.

 

Lea Stroh

01.04.2019