AVALEHT

 

 

Sõna tapeet tähendas algselt laudlina, vaipa või riidest katet. Kui mingi teema oli

päevakorral ja seda arutati laua taga, siis öeldi, et see on laudlinal ehk tapeedil.

Tapeedil.com võtab tapeedile kultuurimiljöö ja ehitushooldusega seonduvat.

Ja mõnda veel.

 

Ajalooline väärtus - tundmatu suurus energiasäästu võrrandis

 

Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ (SRIK) on välja andnud 70 leheküljelise juhendi/abimaterjali ajalooliste hoonete energiatõhususe parandamiseks. Teadmised on pärit rahvusvahelisest Interreg koostööprojektist CoolBricks, milles SRIK osales. Juhendmaterjali koostamist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. SRIK on ajalooliste hoonete energiatõhususega seotud projektide ja algatatud uuringute eestvedaja.

Juhendit lugedes tekkis aga palju küsimusi ja kahtlus, kas juhendajad ikka teavad, millega tegelevad. Seletuskiri on täis vastakaid väiteid ja jääb mulje, et Coolbricksi projektist saadud teadmisi pole osatud õigesti rakendada. Loe täispikka artiklit >>

 

 

................................................................................................................................................

Nõuandeid soojustamise teemal